مشاور رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر گفت: دولت مهمترین خاکریز نظام است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسام الدین آشنا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 

  1. براندازان خارجی نظام را نشانه رفته‌اند.
  2.  صحنه‌پردازان داخلی دولت را نشانه رفته‌اند.
  3. دولت مهمترین خاکریز نظام است.
  4.  رضایت ملت ضامن بقا و ارتقای دولت و نظام است.