دولت آبادی گفت:با توجه به اینکه اقتصاد ما جریان مازادی ندارد که دائما عرضه و تولید کند، سیاست دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، تجربه شکست خورده است.

فیروز دولت آبادی درباره برنامه وزارت خارجه برای اجرایی کردن دیپلماسی اقتصادی حضور تیم اقتصادی در سفرهای محمد جواد ظریف به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: این ایده پیش از این هم در وزارت خارجه و در شرایطی که تحریم ها هم وجود نداشت اجرا شد اما موفق نبود. لذا تجربه شکست خورده ای است و منتج به ثمر نخواهد شد.

وی درباره علت عدم موفقیت این روش اظهار داشت: مساله تحریم ها تا حدی باعث ممانعت به تحقق دیپلماسی اقتصادی می شود ضمن آنکه دیپلماسی اقتصادی مربوط به اقتصادی است که جریان مازادی دارد که دائما در آن تولید و عرضه صورت بگیرد. لذا دیپلماسی می تواند راهگشای این حوزه باشد. اما در کشور ما بخش نفت و پتروشیمی که متولی خودش را دارد و در سایر بخش های اقتصادی هم ما چنین ویژگی مازادی نداریم. 

نبود نیروی زبده از عوامل مهم عدم موفقیت دیپلماسی اقتصادی

سفیر سابق ایران در ترکیه افزود: دلیل دیگر برمی گردد به بافت وزارت خارجه که آمادگی این کار را ندارد. در این وزارت خانه افرادی که شناخت درست و کاملی از بازار، تجارت و سرمایه گذاری داشته باشند، وجود ندارد تا به تاسی از آن، سیاست خارجی فعال شود. نبود نیروی انسانی زبده در حوزه اقتصادی از عوامل مهم عدم موفقیت دیپلماسی اقتصادی است. 

دولت آبادی تصریح کرد: البته می توان به ارتباط شخصی وزیر خارجه در ملاقات با مقامات خارجی برای حل برخی موارد امیدوار بود که البته این راه نه به مفهوم اقتصادی بلکه در راستای روابط شخصی قابل تعریف است. 

وی تاکید کرد: اینکه معاونتی مذاکره کند و ارزی برای کشور بیاورد یا مشکلی را حل کند، بستری برای فعالیت محسوب نمی شود. زیرا همان طور که اشاره کردم ما مازاد اقتصادی نداریم. با این حال اقدام وزارت خارجه و ظریف در بردن تیم اقتصادی (چه بخش خصوصی و چه دولتی و نیمه دولتی) به سفرهای خارجی، صرفا تلاشی است که نتیجه ای نخواهد داشت.

دیپلمات پیشین ایران بیان کرد: اگر این روش قرار بود نتیجه بدهد، اقدامات مشابه قبل اثربخش بودند. حضور تیم بلند پایه اقتصادی در سفرهای وزیرخارجه در حد فعالیت های فردی ممکن است موثر باشد ولی در حد ملی اثر تعیین کننده ندارد.