وزیر دادگستری گفت: منتظر جلسه دولت و قوه قضاییه برای حل اختلاف نظر در مساله بستن فیلترشکن ها هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج, آوایی درباره تعیین تکلیف بستن فیلترشکن ها گفت: ما یه نامه به دادگستری کل کشور داده ایم تا جلسه بین دولت و قوه قضاییه برگزار شود تا اختلاف نظرها در مورد بستن فیلترشکن ها به نتیجه مشخصی برسد .