جلسه هم اندیشی تبیین و تعیین نقشه جامع علمی، دفاعی و امنیتی دانشگاههای نیروهای مسلح مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور در افق 1404 با حضور سردار سرتیپ وحیدی برگزار شد.

به گزارش خبرگزار موج به نقل از روابط عمومی نهاجا، سردار سرتیپ احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به همراه فرماندهان و نمایندگان دانشگاههای نیروهای مسلح در جلسه هم اندیشی مراکز عالی آموزشی که در دانشگاه شهید ستاری برگزار شد حضور یافت.

این جلسه به منظور تبیین نقشه جامع علمی، دفاعی، امنیتی و تعالی و توسعه فرهنگ، روحیه انقلابی، تفکرات سیاسی، بصیرت دینی و رشد در حوزه های علمی و عملیاتی و بررسی زیر ساخت ها انجام شد.

گفتنی است اهداف این هم اندیشی مبتنی بر ایجاد نقشه جامع علمی کشور در افق 1404 در دانشگاههای نیروهای مسلح است.