سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تبریک به دولت و ملت لبنان برای حضور پرشور در انتخابات مجلس، این حماسه را یک پیروزی بزرگ برای این ملت از طوایف و جریان‌های مختلف سیاسی خواند.

به گزارش خبرگزاری موج، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان به این ملت تبریگ گفت.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تبریک به دولت و ملت بزرگ لبنان برای حضور پرشور خود در انتخابات مجلس لبنان، این حماسه را یک پیروزی بزرگ برای همه ملت لبنان از طوایف و جریان‌های مختلف سیاسی خواند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است برگزاری انتخاباتی آرام در شرایط کنونی منطقه، یک دستاورد بزرگ در راستای روند دموکراسی برای همه مردم لبنان به شمار می‌رود.