ابتکار گفت: امکان استفاده زنان از لباس سنتی در محیط کاری در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده و وزارت ارشاد و آموزش و پرورش همکاری لازم را انجام داده اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، معصومه ابتکار در نخستین نشست مدیران کل دفاتر امور بانوان وخانواده استانداری های کشور در دولت دوازدهم گفت: امید کلید واژه حرکت است و محتوای کار ما در حوزه زنان و خانواده مساله امید است زیرا با جریان هدفمندی روبرو هستیم که می خواهد ناامیدی را در خانواده و جوانان ما نهادینه کند که این ضربه ای به انقلاب و باور ما خواهد بود. 

وی افزود: با نگاه دانش بنیان باید حرکتی ترسیم کرد که اثر بخش باشد. جوانان ما از دنیای دیگر هستند و انتظاراتی دارند و به جای تقابل باید خودمان را جای آنها قرار دهیم و ببینیم چقدر قبال آنها کوتاهی کرده ایم. ما در بخش زنان در خصوص جوانان و به ویژه دختران مسئولیت هایی داریم. خانواده کانون مهم اجتماعی است و برای اعتلای آن باید یکسری اقدامات را انجام دهیم. 

ابتکار اظهار داشت: برای سال 97 برنامه هایی درنظر داریم که برخی سیاست های رئیس جمهور و بخشیش از آن اولویت هایی مانند حمایت از کالای ایرانی است. یک برنامه کلان در سطح ملی پیش بینی شده است. 

وی تاکید کرد: در گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی که در دستور کار است انتظار می رود برنامه های خوبی داشته باشیم. اهمیت توجه به بانوانی که به عنوان اعضای شهر و روستا انتخاب شدند و توان افزایی آنها نیز مدنظر است. امسال تفام نامه ای با وزارت کشاورزی داریم که در چند بعد است یکی تولید محصولات ارگانیک و دیگری حمایت از صندوق های اعتباری است. امسال اعتبار مناسبی را معاونت امور زنان برای زنان روستایی کنار گذاشته است. 

ابتکار ادامه داد:با همکاری مجلس مقرر شد پنج صدم درصد بودجه جاری استانداری ها به امور زنان اختصاص یابد. همچنین برای سال 97 در موضوعات ماده 101 و 102 هماهنگی خوبی بین ستاد و استانداری دست یابیم. در حوزه اشتغال و کار آفرینی و زنان سرپرست خانوار برنامه ریزی های جدی شده است.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: امیدواریم در سال جاری امیدی را در زنان ایجاد کنیم.  در حوزه هویت که بخشی اط این موضوع در گفتگوی بین نسلی شکل می گیرد و بخشی از آن در توجه به سنت ها و لباس های سنتی و مسائل فرهنگی صورت خواهد گرفت. نکته دیگر انکه با همکاری وزارت ارشاد و آموزش و پرورش در استانها زنان در محیط های کاری لباس های سنتی خود را بپوشند و این موضوع در شورای انقلاب فرهنگی نیز مطرح شده است.