نخستین همایش ملی علوم، فناوری ها و سامانه های شبیه سازها و رونمایی از یک برنامه شبیه ساز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع،  نخستین همایش ملی علوم، فناوری و سامانه های شبیه ساز به همت سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و  در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

براساس این گزارش، سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با همکاری دانشگاه فرودسی مشهد این همایش را در حوزه های دریایی، هوایی، هوافضا، خودرویی، پزشکی، تفریحی و ... با حضور مقامات  کشوری و لشکری و صنعتگران، دانشگاهیان و متخخصان در هفدهم ادیبهسشت ماه 97 در دانشگاه فرودسی برگزار می کند.
 همایش ملی علوم، فناوری ها و سامانه های شبیه سازها در محورهای مدلسازی و مبانی نظری شبیه سازی، سامانه های حرکتی، گرافیک کامپیوتری، موتورهای بازی و روشهای تولید تصویر، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت آمیخته، سامانه های نمایش تصویر و تکنیک های تصویرسازی، سخت افزار در حلقه و شبیه سازی سخت افزاری، شبیه سازهای مبتنی بر عامل، شبیه سازهای نهفته، بلادرنگ و...  برگزار می شود.