اصغر احمدی دبیرکل حزب همبستگی ایران اسلامی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اصغر احمدی به عنوان رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخاب شد.

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با رای اعضای این شورا به مدت سه ماه انتخاب می شود.

در حال حاضر اصغر احمدی که دبیر کل حزب همبستگی است، به مدت سه ماه ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را در اختیار خواهد داشت.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج