مجمع عمومی بانک مرکزی با تاخیر بی سابقه ای بناست فردا با حضور رئیس جمهور برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن روحانی فردا در نشست مجمع عمومی بانک مرکزی در میرداماد شرکت می کند.

پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی اما با تاخیر بی سابقه ای نسبت به مجامع قبلی برگزار خواهد شد. طبق بند «د» ماده 17 اساسنامه بانک مرکزی، مجمع سالانه بانک مرکزی باید حداقل یک مرتبه در فصل برگزاری مجامع و تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاست‌گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.

اما سوابق برگزاری این مجمع نشان می‌دهد که کمتر در موعد مقرر خود برگزار شده است؛ به‌طوری‌که در سال 93 با تاخیر چهار ماهه در آذر ماه و در سال 94 با تاخیر پنج ماهه در دی‌ماه برگزار شده است. در سال 95 نیز مجمع بانک مرکزی در نهم اسفندماه برگزار شد.

مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر اقتصاد و یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شود

براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود؛ در بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است.

قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج