گرمابی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی دولت تمامی قدرت را در دست ندارد گفت: نمی توان همه ضعف ها و کاستی امروز کشور را به دولت نسبت داد.

حمید گرمابی درباره اینکه پس از گذشت چهار دهه از انقلاب کدام حوزه ها نیازمند توجه و اصلاح است به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: ما در زمینه اقتصادی و رفاه مردم نیاز به کار بیشتر داریم. همچنین اینکه در حوزه مباحث فرهنگی خوب کار نکردیم و موضوعات اجتماعی هم نیازمند توجه بیشتری است.

وی با اشاره اینکه عوامل مختلفی در عدم موفقیت کامل در حوزه های مذکور دخیل بودند اظهار داشت: نمی توانیم بگویم چون وضع اقتصادی خراب است پس دستگاه های اقتصادی مسئول این شرایط هستند. در کشور ما حاکمیت و دولت سیستم بهم پیوسته ای هستند و نمی توان مسائل و مشکلات را به گردن دولت انداخت. هرچند که دولت بازیگر اصلی تلقی می شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس تاکید کرد: در سیستم سیاسی ما طبق قانون اساسی، دولت مسئول همه مشکلات و کاستی ها نیست. زیرا دولت همه قدرت را در اختیار ندارد اگر کسی چنین قضاوتی کند که نتیجه معضلات امروز انقلاب پس از گذشت 39 سال، کم کاری های دولت های مختلفی است که بر سرکار بوده اند، قضاوت درستی نکرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که چرا عنوان می شود راهپیمایی 22 بهمن امسال با سالهای قبل از اهمیت ویژه ای برخوردار بود بیان داشت: علت این مساله در ناآرامی هایی است که اخیر در کشور رخ داد و همچنین روی کار آمدن دولتی در آمریکا است که نسبت به روئسای قبلی این کشور تهاجمی تر عمل می کند. لذا حضور منسجم، یکپارچه مردم می تواند این انقلاب را در بحران های امروز بیمه کند. همان طو رکه تا پیش از این اتحاد ملی ضمانت کننده قوام و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج