نماینده مردم شهرضا در مجلس با اشاره به لزوم توجه به مسئولان به ظرفیت های زنان تحصیل کرده در مدیریت کشور گفت: زنان اگرچه در دوران انقلاب و همچنین دفاع مقدس نقش آفرینی کردند اما قصدشان سهم خواهی نبود اما امروز نسبت به حضور کم رنگ زن ها در عرصه های مختلف نقدهایی وارد است.

سمیه محمودی در مورد میزان حضور زنان در اجتماع پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در زمان مبارزات انقلابی، زنان در راستای کسب حقوقشان به خیابان ها نیامدند. در آن دوران بحث کل کشور و نظام مطرح بود. شرایط خاص آن زمان باعث شد تا همه دست به دست هم مبارزه کنند و قصد سهم خواهی و رسیدن به اهداف ویژه ای را نداشتند. 

وی افزود: اما در شرایط کنونی که زنان موفق شدند از لحاظ تحصیلات به موفقیت هایی دست یابند، خواهان کسب جایگاه های بیشتری در اجتماع هستند. لذا در حال حاضر می توان گفت به شرایط موجود و عدم استفاده بیشتر از پتانسیل زنان نقد هایی وجود دارد. این مساله خواسته نابه جا و تهدید کننده ای نیست. زنان نیمی از جامعه هستند و قدرت مدیریت دارند و باید مسئولان کشور به این امر توجه داشته باشند. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تداوم انقلاب و لزوم بازتعریف نقش زنان در جامعه اظهار داشت: زنان در تاریخ انقلاب فعال بودند. فیلم هایی که از آن دوران وجود دارد نشان می دهد زن ها در زمان تظاهرات های اعتراضی و همچنین دوران جنگ نقش موثری ایفا می کردند. از این رو باید به وضعیت این بخش از جامعه نگاه ویژه ای بشود. این در حالی است که وظیفه کل جامعه حفظ انقلابی است که خون هزاران شهید برای تحقق و تداوم آن ریخته شده است. در شرایطی که زنان باید از حق خودشان دفاع کنند باید حفظ نظام را هم اصل اول خود قرار دهند. من متولد دوران جنگ هستم و شرایط زمان انقلاب را درک نکرده ام با این حال نباید به راحتی دست از نظام کشید. 

محمودی در پاسخ به این سوال که کدام بخش از نظام جمهوری اسلامی ایران پس از چهار دهه نیاز به توجه بیشتر دارد تصریح کرد: نظام ما مردمی است و مردم نظام را به وجود آورده اند. اگر قرار است برای حفظ نظام کاری کنیم باید صادفانه مسئولیت های خود را انجام دهیم. در واقع مهمترین چیزی که نظام را مستحکم می کند کار کردن مسئولین برای مردم است و این موضوع باید در راس امور قرار بگیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج