نماینده مردم تهران در مجلس گفت: زنان ایرانی در زمان انقلاب تلاش زیادی از خود نشان دادند اما میزان حضور زنان در رده های مدیریتی با میزان مشارکت آنها تناسبی ندارد.

طیبه سیاووشی درباره تناسب حضور زنان در عرصه های مختلف نظام جمهوری اسلامی با میزان نقش آنان در پیروزی انقلاب به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: واقعیت این است که شعارها، اهداف و حتی سیاست گذاری هایی که در این راستا مطرح شد، مطابق حضور زنان در حوزه های مختلف و در رده های مدیریتی نبود. 

وی افزود: علی رغم اینکه زنان ایرانی در زمان انقلاب و جنگ تلاش زیادی از خود نشان دادند و از سویی حاکمیت جمهوری اسلامی در این چهار دهه بر اهمیت حضور زنان در اجتماع تاکید داشته است اما در این جهت به هیچ وجه تلاش موثری نشد. حتی در دوره های ما شاهد افت شدید فعالیت زنان در اجتماع بودیم در حالی که لازمه پیشبرد اهداف نظام در افزایش حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی است. 

راهکاری برای تحقق حقوق برابر زن و مرد مندرج در قانون اساسی تعریف نشده است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: با آنکه در قانون اساسی بر برابری حقوق زنان و مردان تاکید شده و این تفکر داعشی که زن باید در خانه بماند وجود ندارد، اما مطابق این شعارها راهکاری تعریف نشده ضمن آنکه اقدامات از دولتی به دولت دیگر در این رابطه متفاوت بوده است. در دوره ای ما اشهد بودیم دولتی تلاش کرد زنان را در نظر بگیرد زیرا فکر می کردند جامعه برای توسعه نیازمند به منصه ظهور رسیدن توانمندی های زنان است. 

وی ادامه داد: با این حال در دولت دیگری به کلی این مساله انکار شده و جریانی به وجود آورد که زنان در خانه بمانند و نکته آنکه هیچ نیروی هم قادر به مخالفت با این وضعیت نبود. 

سیاووشی با اشاره به مردسالاری حاکم در جامعه ایران تاکید کرد: از ویژگی های مهم کشور ما مردسالاری است با این همه دولت ها و مجلس در ادوار مختلف قادر هستند با جریان سازی در خصوص افزایش حضور زنان، این گفتمان را تقویت کنند. 

عزم جدی برای اجرای مصوبه تخصیص 30 درصد مشاغل دولتی به زنان و جوانان وجود ندارد

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که اقدامات اصلاح طلبان را در این راستا چگونه ارزیابی می کنید گفت: در زمان دولت اصلاحات تلاش های بیشتری برای حوزه زنان شد. لیستی که در مجلس برای حوزه تهران در نظرگرفتند آن 30 درصدی که در تئوری های توسعه پایدار برای رشد حضور زنان لحاظ می شود، را دارا بود. اما دولت روحانی دولت اصلاح طلبی نیست که بخواهیم بگویم این مسائل را در نظر گرفته یا خیر. با این حال بر یک سری سیاست ها تاکید شده است. از جمله آنکه در آخرین جلسه شورای عالی اداری دولت یازدهم مصوب شد که 30 درصد اشتغال در دولت در بخش مدیریت کلان و میانی به زنان و جوانان اختصاص یابد. اما اجرای آن عزم ملی و جدی می خواهد که متاسفانه شاهد این عزم نیستیم. 

سیاووسی درباره چشم انداز آتی حضور زنان در جامعه اظهار داشت: در حال حاضر 63 درصد زنان جامعه ما تحصیلات عالی دارند که به هیچ عنوان نمی توان این نیرو را انکار کرد. ضمن آنکه توسعه کشور هم در گرو دیدن این 63 درصد است. از طرفی آنها نیز دیگر حاضر نیستند به رویه مادربزرگهایشان زندگی کنند. اما میزان حضور آنها بستگی به دولت هایی دارد که در آینده روی کار خواهند آمد. ممکن است دولتی خواهان سرکوب این نیروی عظیم باشد و یا دولتی هم مانند دولتی کنونی سرکوب نکند اما بستر سازی مناسب را هم انجام ندهد. 

وی در پاسخ به این سوال که افزایش حضور زنان در جامعه می تواند در تداوم انقلاب موثر باشد یا خیر بیان کرد: بدون شک همین طور است. این در حالی است که افزایش مشارکت زنان در جامعه نه صرفا بر اساس تئوری های توسعه بلکه بر طبق تجربیاتی که داشته ام و حتی از طریق مردانی که در مراکز نظامی کار کرده اند، ضروری است. زیرا حضور زنان در جامعه کاهش فساد را به دنبال دارد، امری که دغدغه ما است. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج