میرباقری گفت: خشونت در جهان اسلام ماحصل لیبرالیسم است و جنگ بین تفکر اسلامی شیعه و سنی نیست بلکه جنگ از نطفه لیبرالیسم و کاپیتالیسم متولد شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی سید محمد میرباقری گفت: ما بردگان بی جیره و مواجب در ساختار غلط جهان هستیم. مردم از گول خوردن های دایمی توسط غول های رسانه ای و تفکر ظالمانه لیبرالیسم و کاپیتالیسم خسته شده اند. 

وی افزود: احزاب نباید با ایستادن در مقابل در مقابل مردم به عنوان بردگان این تفکر کثیف معرفی شوند. این تفکر ظالمانه باعث جدایی بین مردم و دولتها می شود. احزاب باید بهترین تئوری که حامی تفکرت اخلاقی و الهی باشد را انتخاب کنند. تمام احزاب دنیا باید برای تغییر این تفکر و تئوری اهتمام ورزند. 

عضو خانه احزاب ایران تاکید کرد: دور نیست که ببینیم پس از سقوط یکی از بالها در جنگ سرد, بال دیگر( لیبرالیسم) هم سقوط کند. لیبرالیسم خالق همه جنگها و خشونت های جهان است. جنگ بین دو تفکر اسلامی شیعه و سنی نیست بلکه جنگ از نطفه لیبرالیسم و کاپیتالیسم است. 

وی ادامه داد: توجه کنید عربستان نمایانگر اهل سنت نیست بلکه آنها در حال مدیریت جبهه تکفیری و وهابی هستند. این جنگ بین ادیان نیست بین ظالم و مظلوم است. 

میرباقری خاطرنشان کرد: بخش مغفول مانده از سه موضوع این کنفرانس، نابودی سیستم سلطه است. ماباید طرحی نو دراندازیم. راه ابریشم ارزش واقعی خود را جز با تنظیم قوانین الهی، اخلاقی به جای ابزار و برده سیستم سلطه بودن نخواهد یافت. 

وی افزود: راه ابریشم می تواند تبدیل به یک الگو نو برای بشریت شود. این راه همیشه پیوند دهنده قلوب ملتهای اسیا بوده است. احزاب باید نقش های قدرت گیرانه خود را وانهاده و نقش هدایتگری خود را برجسته سازند. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج