نصرتی با اشاره به نقش 10 درصدی گردشگری در تولید ناخالص کشورهای جهان گفت: احیای جاده ابریشم و عبور از شهرهایی با فرهنگ و اقوام مختلف باعث رونق گردشگری کشورها خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی مسعود نصرتی گفت: جاده ابریشم شامل جاده های کاروانی است که زمانی مدیترانه را چین شرقی متصل می کرد.  این شاهراه تجاری عامل تبادل فرهنگی شرق و غرب بود. انتخاب نام ابریشم برای آن به این دلیل بود که مهمترین کالای تجاری آن ابریشم به شمار می رفت.

وی افزود: ایران به عنوان پل ارتباطی می تواند آسیای مرکزی را به آبهای آزاد وصل کند. با توسعه همکاری کشورهای مسیر این جاده, احیای آن صروری است. ابریشم در طول هزار سال علاوه بر رشد جامعه, می تواند به توسعه روابط بین الملل در حال و آینده تقش ایفا کند. نصرتی تاکید کرد: همکاری متقابل باعث نزدیکی کشورها می شود و تبدیل به بازار اقتصادی موفقی برای جهان خواهد شد لذا این همکاری راهبردی است. در این راستا مجمع شهرهای جاده ابریشم با کسب همکاری شهرهای در مسیر این جاده تاسیس شد که هدف آن توسعه جامعه فراگیری و ایجاد آینده روشن است. این مجمع یک سازوکار بنیادی است و کارش تسهیل تجارت در فضایی صلح آمیز و توسعه ای محسوب می شود.  

رئیس مجمع شهرهای اطراف جاده ابریشم افزود: یکی از ظرفیت های این جاده توسعه گردشگری است. اکنون سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی کشورهای جهان 10 درصد است. وجود اقوام مختلف با شهرهایی با فرهنگ و معماری متفاوت زمینه ساز رونق گردگشری است. این مجمع دارای چهار کارگروه گردشگری, اقتصادی, سیاسی و محیط زیست است و تاکنون این مجمع 70 شهر عصویت درآمده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج