عسکر اولادی با اشاره به فعالیت های آی کپ گفت: برای انسجام کار پیشنهاد می دهم دبیرخانه ای در تهران برای آی کپ تشکیل داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، اسدالله عسکر اولادی در بیست و نهمین کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی گفت: وقتی جاده ابریشم تشکیل شد تنها دو امپراطوری در آسیا و یکی در اروپا بود. اما اکنون 60 کشور  در این مسیر قرار دارند. در حال حاضر آسیا از غفلت چند ساله خود بیدار شده و بعد از انقلاب اسلامی در ایران هم این بیداری را حس می کنیم. 

عسکر اولادی تصریح کرد: آی کپ فعالیت های  زیادی دارد و من تقاضای می کنم  کمیته هایی در صنعت و تجارت شکل داده شود و سمینارهایی خدماتی تجاری ایحاد شود. همچنین تقاضا دارم آی کپ دبیر خانه ای داشته باشد که بهترین مکان برای آن تهران است تا  بتواند منطقه را پوشش دهد و به آی کپ مرکزی هر دوماه یک بار گزارش دهد. 

وی تاکید کرد: برگزاری اجلاس به جای سالی یکبار افزایش دهیم تا بتوانیم تعامل بیشتری داشته باشیم.  

وی خطاب به کارآفرینان داخلی بیان کرد: کار آفرینان حاضر در جلسه بدانند هر روز صبح که از خانه بیرون می آییم باید از تجربه امروز برای فردا استفاده کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج