حمیدرضا ترقی گفت: تمرکز اصلی طره جاده ابریشم مقابله با نفوذ آمریکا، هند و روسیه بر مناطق پیرامونی چین و ایجاد صلح در مناطق غربی این کشور است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی حمیدرضا ترقی گفت: ایجاد یک کمربند که به رویای چین نام گرفته 65 کشور از آسیای مرکزی، اروپای شرقی و آفریقای شمالی با درآمد 21 تریلیون دلار در بر می گیرد. در این میان چین با احیای جاده ابریشم می خواهد با کاهش هزینه ها دسترسی به بازار جهانی را تسهیل کند تا با سیاست برد_برد منافع ملی خود و همسایگانش را عینیت بخشد. 

عصو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: براین اساس تمرکز اصلی طرح بر همسایگان چین است تا هم صلح بر غرب چین حاصل شود و نفوذ هند، روسیه و امریکا بر این مناطق کاهش یابد. اما متاسفانه بسیاری از این 65 کشور در فقر مطلق هستند. مثلا ازبسکتان، پاکستان، قرقیزستان، یمن و افعانستان کشورهایی ثروتمند اما با مردمانی فقیر هستند.

ترقی اظهار داشت: نماینده مجلس چین اعلام کرد ریشه کنی کردن فقر باید در دستور کار قرار گیرد. بیست سال قبل در نتیجه بحران اقتصادی برخی کشورها دچار فقر شدند لذا لازم است ایده ابریشم محقق شود.

وی با اشاره به اندیشه های محرومیت زدایی امام خمینی ادامه داد: طرح حمایت از مستضفعان امام خمینی باید مورد توجه قرار گیرد که فقرزدایی را خارج از مرزهای ایران و حتی جهان اسلام درنظر داشتند. اصرار امام بر اشکار سازی حمایت از مستصعفان از اقدامات ان بزرگمرد بود و تاکید داشت دفاع از مستصفعان از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. 

وی تاکید کرد: لذا امروز که رفتارهای حمایتگرایانه تبدیل به بخشی از سیاست خارجی کشورها شده جا دارد کشورهای همسایه جاده ابریشم در کنار برنامه توسعه اقتصادی، کمک به کاهش فقر مطلق، کمک به بهداشت و درمان انتقال تجربیات در زمینه فقرزدایی را در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج