رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۵ مطابق آیین‌نامه بوده و شبهه‌ای در آن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس ملس شورای اسلامی درباره اخطار نماینده تهران به گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش مطابق آیین نامه بوده است.

علی لاریجانی در پاسخ به اخطار علیرضا محجوب نماینده تهران،‌ گفت: دیوان محاسبات مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از ارائه به مجلس به کمیسیون‌ها برای بررسی ارجاع می‌شود.

دیوان محاسبات کار قانونی خود را انجام داد

وی افزود: دیوان محاسبات کار قانونی خود را انجام داده و اینکه دولت توقع دارد مشورتی با او می‌شد، بحث ثانوی است. دیوان محاسبات حساب‌ها را بررسی می‌کند و گزارشی که در مجلس ارائه شد نیز مطابق آیین‌نامه بوده و هیچ شبهه‌ای در آن نیست.

گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۵

گزارش دیوان محاسبات درخور تحسین بود

علیرضا محجوب در اخطاری مستند به اصول ۵۲ تا ۵۵ قانون اساسی، اظهار کرد: از نظر من گزارش دیوان محاسبات درخور تحسین بود. درست است که مسئولین دولتی به آن معترض هستند اما این گزارش حسابرسانه بود و این همه جا مرسوم است.

رئیس مجلس از گزارش دیوان محاسبات دفاع کند

وی یادآور شد: از رئیس مجلس انتظار می‌رود از گزارش دیوان محاسبات دفاع کند البته دستگاه‌های دولتی هم حق جواب و پاسخ دارند ولی نباید فضاسازی غیرعادی در این زمینه صورت گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج