براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف شدند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج