نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه 97 در نقد بودجه گفت: بعید است دولت بتواند یکسال یارانه 33 میلیون نفر را حذف کند چون شناسایی بی نیازان یارانه دشوار است.

به گزارش خبرگزاری موج، رحیم زارع نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه 97 در نقد بودجه گفت: بعید است دولت بتواند یکسال یارانه 33 میلیون نفر را حذف کند چون شناسایی بی نیازان یارانه دشوار است.
زارع گفت: روش دولت موفقیت آمیز نیست زیرا کارمندان یا نیازمندانی هستند که با این که درآمد و حقوقشان اندک است نمی توانند (شرم دارند از اینکه) خودشان را نیازمند معرفی و به نهادهای حمایتی معرفی کنند و بگویند که ما به یارانه نیاز داریم.

پیشنهادها و روش های دولت منجر به تورم می شود

زارع گفت: پیشنهادها و روش های دولت منجر به تورم می شود از یک طرف یارانه ها را حذف کنیم، قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم و... اینها همه سیاست های متناقض در دوران رکود است و باعث تورم خواهد شد زیرا افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم و تداوم رکود و کاهش اشتغال خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج