وزیر دفاع درباره اقدامات وزارت دفاع در زمینه ساخت زیردریایی فاتح گفت: ساخت این زیردریایی در مراحل آخر است اما چون تست هایمان باید با دقت انجام شود، عرضه این زیر دریایی مقداری طول کشیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر حاتمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات وزارت دفاع برای تقویت نیروی دریایی، گفت: ما برای نیروی دریایی یک الحاق درنظر داریم که طی آن «ناو سپر»، کلاس پیکان را تا روزدوشنبه یا یک شنبه هفته آینده تحویل آنان خواهیم داد.

وی همچنین درباره اقدامات وزارت دفاع در زمینه ساخت زیردریایی فاتح گفت: ساخت این زیردریایی در مراحل آخر است اما چون تست هایمان باید با دقت انجام شود، عرضه این زیر دریایی مقداری طول کشیده است.

طراحی تانک کرار به پایان رسیده است

حاتمی درباره طراحی و ساخت تانک کرار هم گفت: درباره تانک کرار هم باید بگویم کار طراحی آن به پایان رسیده و برای ساخت آن زمینه سازی های لازم در مرحله اجرا است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج