معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اعتماد عمومی به سیستم بانکی برقرار است و آمارها نشان دهنده افزایش و رشد میزان سپرده گذاری در سیستم بانکی کشور است و حتی میزان سپرده های ثابت هم رشد چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، گفت: در خصوص تعاونی فرشتگان، سپرده گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان سپرده های خود را دریافت کرده اند که به این ترتیب ۹۶ درصد از مشکلات سپرده گذاران این موسسه برطرف شده است.

وی افزود: سپرده گذارانی هم که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری داشته اند، تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خود را در این مرحله دریافت می کنند و بازپرداخت بقیه سپرده ها نیز در حال بررسی و تصمیم گیری است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات موسسات وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس در بازپرداخت سپرده ها، اظهار داشت: تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاران این موسسات نیز در جریان است و امیدواریم در هفته آینده به نتیجه برسد.

نباید هیچکس در اقتصاد ایران به خود اجازه دهد تا به اعتماد عمومی لطمه وارد کند

نهاوندیان با تاکید بر اینکه برخورد جدی با مسببین این شرایط که برای مردم نگرانی ایجاد کردند در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: نباید هیچکس در اقتصاد ایران به خود اجازه دهد تا با اهمال و بی انضباطی و عدم انجام وظایف در قبال سرمایه های مردم به اعتماد عمومی لطمه وارد کند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه علیرغم برخی جوسازی های نامناسب، اعتماد عمومی به سیستم بانکی برقرار است و آمارها نشان دهنده افزایش و رشد میزان سپرده گذاری در سیستم بانکی کشور است و حتی میزان سپرده های ثابت هم رشد چشمگیری پیدا کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج