اولین جلسه مشترک نمایندگان تهران با مدیران شبکه های رادیویی و تلویزیونی سازمان صداوسیما پس از یک سال پیگیری در محل مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه مشترک نمایندگان تهران با مدیران شبکه های رادیویی و تلویزیونی سازمان صداوسیما پس از یک سال پیگیری در محل مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

در این نشست برخی از نمایندگان تهران شامل حجت الاسلام شیخ، علیجانی، صادقی، مافی، سلحشوری و ذوالقدر حضور داشتند. همچنین دو عضو ناظر مجلس در شورای نظارت صداوسیما به همراه معاونت صدای سازمان صداوسیما، مدیر شبکه پنج سیما، مدیر شبکه رادیویی استان تهران و معاون مجلس صداوسیما در این جلسه حضور داشتند.

کل وقت دو ساعته این نشست به انتقاد نمایندگان تهران از عملکرد سازمان صداوسیما و نحوه ارتباط مدیران رادیویی و تلویزیونی استان تهران با مجمع نمایندگان تهران اختصاص داشت.