رییس جمهوری کشورمان در پیامی اینستاگرامی نوشت: اعتماد عمومی جامعه و سرمایه اجتماعی ما با رقابت ناسالم حفظ نمی‌شود، البته بعضی دستگاه‌ها شاید بیکارند و ناچارند عده‌ای را هر ساعت احضار کنند!

به گزارش  خبرگزاری موج، در پست اینستاگرام صفحه دکتر حسن روحانی آمده است: کسی که در انتخابات خیلی تأثیرگذار بوده و مردم را تشویق کرده که تکرار کنند و پای صندوق رأی بیایند آیا نباید تشویق شود؟! متأسفانه جناحی خاص همیشه تشویق می‌شود و جناح دیگر که از ابتدا هم دیوارش کوتاه بوده، مورد تنبیه قرار می‌گیرد. این نوع رفتارها را باید رها کنیم و از نتایج انتخابات 92، 94 و 96 تجربه کسب کنیم.
اعتماد عمومی جامعه و سرمایه اجتماعی ما با رقابت ناسالم حفظ نمی‌شود. البته بعضی دستگاه‌ها شاید بیکارند و ناچارند عده‌ای را هر ساعت احضار کنند!
‌در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جلسات دولت همیشه گفته‌ام که راه خوبی را برای اداره دانشگاه‌ها انتخاب نکردیم؛ ما دانشگاه و مدیریت و اداره آن را چند قطعه کردیم و هرجا یک مسئول گذاشتیم؛ یکی مسئول دین مردم، یکی مسئول علم مردم و یکی مسئول انقلاب است!