رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی احکام جداگانه‌ای معاونان جدید نیروی انسانی، آموزش و امور بسیج این ستاد را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دفتر ویژه رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح طی احکام جداگانه‌ای برخی معاونان جدید این ستاد را منصوب کرد. سردار محمدجواد زاده‌کمند به عنوان معاون نیروی انسانی و امیر محمدحسن باقری به عنوان معاون آموزش منصوب شده‌اند. سرلشکر فیروزآبادی، سردار ابوالفضل شکارچی را به عنوان معاون امور بسیج ستاد کل، سردار آخوندی را به عنوان جانشین معاونت آموزش و سردار فروتن را به عنوان رئیس اداره آماد معاونت آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرده است.