قائم مقام وزیر علوم گفت: انتخاب سرپرست وزارت علوم در مراحل پایانی است و به دلیل عدم تداخل کاری پس از پایان مراحل رای اعتماد به کابینه معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج محمدسعید تسلیمی  درباره تعیین تکلیف سرپرست وزارت علوم در دولت دوازدهم گفت: انتخاب سرپرست برای وزارت علوم در مراحل پایانی خود قرار دارد و پس از رای اعتماد مجلس به کابینه سرپرست معرفی می شود.

وی افزود: رئیس جمهور در این باره مشغول هستند و تصمیم نهایی را می گیرند.

تسلیمی در پاسخ به این موضوع که محمد فرهادی وزیر علوم دولت یازدهم احتمال اینکه سرپرست وزارت علوم از میان مدیران این وزارتخانه انتخاب شود، گفت: احتمالش هست اما در نهایت رئیس جمهور تصمیم می گیرد. ایشان دست شان باز است و حق شان است که سرپرست را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: به دلیل اینکه این موضوع ممکن است با موضوع رای اعتماد تداخل کاری پیدا کند سرپرست پس از رای اعتماد معرفی می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج