نماینده مردم رشت و نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به نقش مجلس در قانون‌گذاری، نظارت و حمایت از مدارس غیردولتی گفت: مجلس بعد از دریافت طرح دولت، درباره مدارس غیردولتی آن را بررسی و تصویب کرده است. قانون در این زمینه حامی فعالیت موسسان مدارس غیردولتی است و تلاش می‌کند تا آیین‌نامه‌های لازم در این زمینه را به تصویب برساند. این حمایت‌ها باید به صورت شفاف از سوی دولت، بانک‌ها، بیمه، نسبت به این موسسات ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری موج، جبار کوچکی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اقدامات عملیاتی مجلس در حمایت از مدارس غیردولتی ادامه داد: قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کرده است، قانونی حمایتی است اما مشکل اصلی مجلس با برخی از سیاست‌های وزراست. برخی از وزرا در این زمینه همکاری لازم را انجام می‌دهند اما برخی نیز سازمان‌هایی را شکل می‌دهند  که نه دولتی و نه غیردولتی و یا اینکه بسته‌های حمایتی را با وجود لغو شدن آنها در قانونگذاری به مدارس هیات‌امنایی اعطا می‌کنند. در واقع دولت به این شکل با بخش غیردولتی وارد رقابت می‌شود.

وی با انتقاد از اقدامات برخی از وزرا در مورد مدارس غیردولتی افزود: کار اصلی مجلس در این زمینه قانونگذاری است اما برخی از وزرا با اقداماتی نظیر سبدهای حمایتی امکان اجرایی شدن کامل قوانین مربوط به مدارس غیردولتی را نمی‌دهند.

نماینده مردم رشت و نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه تنها دو دسته مدارس غیردولتی و دولتی در کشور وجود دارند، ادامه داد: براساس اصل 44 قانون اساسی نیاز به وجود مدارس دیگری مانند هیات امنایی وجود ندارد چراکه این مدارس هم مصرف کننده بودجه دولتی هستند و هم از دانش‌آموزان هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند.

کوچکی‌نژاد تنها راه‌حل حمایت از موسسان غیردولتی حمایت‌های قانونی، بودجه‌ای و سرمایه‌داری دانست و ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر مدارس غیردولتی به حال خود رها شده‌اند در حالی که می‌بایست مبلغی تحت عنوان یارانه بیمه‌ای برای کارکنان مدارس غیردولتی در قانون بودجه در نظر گرفته می‌شد.

نماینده مردم رشت و نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با حضور در برنامه پرسشگر، با تاکید بر اینکه «خرید خدمات آموزشی» باید تنها از مدارس غیردولتی انجام می‌شود، عنوان کرد: هرگونه ارائه بسته‌های حمایتی باعث انحراف و ایجاد رانت در این زمینه خواهد بود.

کوچکی‌نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر 1.5 میلیون دانش‌آموز در بخش خصوصی در حال تحصیل هستند، ادامه داد: اگر می‌خواهیم این میزان را به بیش از 3 تا 4 میلیون نفر برسانیم، دولت باید برای بخش غیردولتی بودجه حمایتی در نظر بگیرند و هم «صندوق حمایت از موسسان» را تشکیل دهد که هم سرمایه موسسان و هم کمک‌های دولتی در این صندوق قرار بگیرد.

نماینده مردم رشت و نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در ادامه با پیشنهاد اعطای «یارانه بیمه» برای کارکنان ادامه داد: دولت باید در این زمینه نقش حمایتی بیشتری داشته باشد در حالی که چنین چیزی در قانون بودجه پیش‌بینی نشده است و حتی یارانه‌ای که در گذشته دولت برای دانش‌آموزان مستضعف در نظر می‌گرفت نیز در حال حاضر حذف شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج