نشست خبری رئیس جمهور تا لحظاتی دیگر آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست خبری رئیس جمهور با رسانه های داخلی و خارجی تا لحظاتی شروع شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج