محمد باقر قالیباف در اظهار نظری گفت که ارزش یارانه نقدی به 15 هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، وبسایت رسمی ستاد انتخابات محمدباقر قالیباف دیدگاه این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره یارانه ها و همچنین حاشیه نشینی را که در مناظره تلویزیونی روز هشتم اردیبهشت مطرح کرده بود، به این شرح منتشر کرد:

- امروز ارزش یارانه نسبت به 7 سال گذشته به 15 هزار تومان رسیده است

- تورم و گرانی ارزش یارانه را کاهش داده است

- چرا یارانه همپای تورم افزایش پیدا نمی کند؟

- امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم

- فرصت های نامناسب و بحران‌های اقتصادی دلیل حاشیه نشینی است

- افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد فرصت از جمله راهکارهای حاشیه نشینی به شمار می‌آید

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج