نوبت عصر صحن علنی مجلس با بررسی ادامه استیضاح وزیر راه و شهرسازی کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، دو نماینده موافق استیضاح وزیر راه و شهرسازی در نوبت عصر مطالب خود را بیان خواهند کرد.

براساس این گزارش ، محمد دهقانی نقندر و محمدحسین فرهنگی بعنوان موافقان استیضاح در نوبت بعداز ظهر صحبت های خود را مطرح می کنند. یک ساعت  آخوندی و نیم ساعت دو نماینده موافق استیضاح صحبت می کنند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از صحبت های دو نماینده موافق استیضاح، آخرین دفاعیات خود را بیان خواهد کرد.

حدود هفت نماینده موافق استیضاح و دو نماینده مخالف استیضاح به اضافه خود وزیر راه  وشهرسازی در نوبت صبح مطالب خود را بیان کردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج