نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیمارستان شهرستان فردوس با گذشت ۱۰ سال از آغاز روند احداثآن هنوز نیمه کاره مانده است و علی رغم قول مساعد مسوولان برای حل این موضوع اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا امیرحسینی طی تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان بحران گفت: این سازمان با مصوبه مجلس تشکیل شد و قرار بود در مواقع بحرانی با سرعت وارد عمل شود اما بروکراسی اداری گریبانگیر آن شد و عملکرد آن را تضعیف کرد و با توجه به خشکسالی حاکم در خراسان شمالی هنوز این بروکراسی اجازه جبران خسارت کشاورزان و دامداران خسارت دیده را نداده است، لذا از وزیر کشور می‌خواهم این مشکل را هر چه سریعتر مرتفع سازد.

وی در تذکر دیگری با انتقاد از نحوه برخورد با بومیان کویر خراسان گفت: ‌ در کویر خراسان جنوبی بحثزمین خواری مطرح نیست و زمین‌های این منطقه ارزش مادی ندارند، اما متاسفانه با بومیانی که برای بیل و کلنگ خود چاردیواری در کویر ایجاد کردند یا برای بهبود شرایط زندگی خود در آنجا درخت کاری کردند برخورد می‌شود و آنان را به جرم زمین خواری به محاکم قضایی معرفی کردند که باید این اقدامات متوقف شود.