فرمانده سابق نیروی دریایی با بیان اینکه وقوع هیچ کودتایی بدون پیشران ممکن نیست، گفت: کودتای ترکیه هم با پیشران اتفاق افتاد.

امیر سجاد کوچکی در گفت وگو با لیلا اسماعیل نژاد خبرنگار خبرگزاری موج، افزود: این پیشران ها باید در چارچوب منطق استراتژیک درنظر گرفته شوند. وی ادامه داد:به نظر خودم یعنی فردی که در حوزه استراتژی کار می کند به این شکل نباید با کودتا برخورد می شد و دولت  باید در یک چارچوب استراتژیک رفتار می کرد. فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش با تاکید بر ارزیابی همه مولفه های کودتا در یک تحلیل استراتژیک اظهار داشت: متاسفانه خلا استراتژیک داریم در حالی که منطق و چارچوبی برای قاعده مند کردن همه مولفه های کودتا نیاز است. امیر کوچکی خواستار تحلیل استراتژیک کودتا در سه بعد محتوا، ساختار و روشی شد و گفت: در ارزیابی روندهای فرایند کودتا از بعد محتوا درمی یابیم رویدادهای اعتراضی منجر به کودتا در ترکیه از پنج سال پیش آغاز شده است. وی با برشمردن ساختار کودتا در ۲ دسته نظامی وسیاسی، افزود: شکافی استراتژیک همواره بین نیروی نظامی و سیاسی ترکیه وجود داشت که این شکاف باید معماری و سپس تحلیل شود. امیر سجادی درباره بعد روشی خاطرنشان کرد: بعد سوم همان فرایند و روش استراتژیک کودتا است که این بعد در ساختاری پویا به جریان انداخته می شود و کودتا را معرفی می کند. وی تاکید کرد، با تحلیل بعد روشی متوجه می شویم که این کودتا پیشران داشته و این موضوع فقط به فتح الله گولن محدود نمی شود و کشورهای دیگری چون عربستان، امریکا و حتی کردستان عراق هم می توانستند در آن دخیل باشند. به گزارش موج، براساس آخرین آمارها در جریان وقوع کودتای ناکام جمعه شب ۲۶ تیر ماه در ترکیه و عملیات شکست آن، ۲۶۵ نفر کشته، حدود ۱۴۴۰ تن زخمی شدند، و تاکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر به بازداشتگاه ها انتقال یافتند و همچنین ۱۲۶ ژنرال و تعداد زیادی مقامات قضایی عزل شدند.