سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش نسبت به حوادثخشونت‌بار تروریستی در قزاقستان گفت: ایران چون همیشه این اقدامات تروریستی و غیر انسانی در شهر آلماتی قزاقستان را محکوم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام قاسمی تاکید کرد: افزایش اقدامات تروریستی در کشورهای همسایه مایه نگرانی است و باید تمامی کشورهای منطقه در تلاشی مشترک و همسو با این پدیده شوم مبارزه کنند. وی همچنین اظهار کرد: ترور و خشونت در هر شکل، در هر کجا و در هر زمان محکوم و امری غیر قابل قبول است.