چهارمین نشست بررسی همکاری تامین ایمنی دریانوردی در دریای خزر در تهران آغاز به کرد از موضوعات این نشست، مقوله ایمنی دریانوردی و بهسازی مکانیزم های تعامل در امور تجسس و نجات دریایی است.

به گزارش خبرگزاری موج، چهارمین نشست بررسی همکاری تامین ایمنی دریانوردی در دریای خزر با حضور هیئت های نمایندگی کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان، امروز و فردا در هتل همای تهران برگزار می شود.

ایمنی دریانوردی شامل ایمنی ناوگان‌های کشتیرانی در دریای خزر و عملیات دریایی و نیز بهره مندی از ظرفیت های حقوقی در خصوص کنترل و بازرسی کشتی هاست که محورهای اصلی چهارمین نشست بررسی همکاری در زمینه تامین ایمنی دریانوردی در دریای خزر است.

این نشست در ادامه نشست های قبلی است که آخرین آن در خرداد امسال بود که در نشست سوم طرفین توافق کردند ادامه بررسی و دستور کارها در آذر امسال و به میزبانی ایران صورت گیرد.

حفظ و ارتقای ایمنی دریانوردی در دریای خزر و حفاظت از محیط زیست آن به عنوان بزرگترین دریاچه جهان از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است و دستیابی به این هدف جز با اراده جدی و همکاری نزدیک میان کشورهای منطقه و تفاهم در اعمال مقررات متحدالشکل تحقق نمی یابد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در فراهم کردن محیط دریایی ایمن و سازگار با محیط زیست نقشی پیشگام و سازنده دارد به کارگیری تمهیدات مواجهه با سوانح دریایی و لزوم تبلور عینی همکاری های منطقه ای از جمله مسائلی است که در قالب تفاهم نامه های چند جانبه طی دو ساله گذشته مدنظر قرار گرفته است و در همین جهت نشست هایی به منظور تنظیم متن تفاهم نامه ها میان کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار می شود.

موضوع دیگر این نشست، مقوله ایمنی دریانوردی و بهسازی مکانیزم های تعامل در امور تجسس و نجات دریایی (با لحاظ ویژگی های جغرافیایی و اقتضائات عملی خاصی دریای خزر) است.