کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به تشت آرا در بغداد در مورد نحوه مواجه با اقلیم کردستان گفت: بارزانی با آگاهی از این مساله نه تنها در کوتاه مدت همه پرسی را معلق نخواهد کرد بلکه از موضع قدرت وارد گفتگو با دولت مرکزی عراق می‌شود.

جعفر حق پناه در مورد اینکه آیا می‌توان گفت با فرض قبول تعلیق همه پرسی از سوی بارزانی، برگزاری این رفراندوم به معنای پیروزی مقامات اربیل در جلب حمایت اکثریت مردم کردستان در پیشبرد سیاست‌هایشان است یا خیر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: نکته اصلی این است که فرض تعلیق همه پرسی از سوی بارزانی آن هم در این بازه زمانی کوتاه مدت دور از ذهن است. فرض محتمل این است که رهبر اقلیم بر طبق شرایط جدید مایل به مذاکره خواهد بود اما در حال حاضر هم اعلان نکرده این اقدام را با قبول شرط الغای همه پرسی صورت می‌دهد. 

وی افزود: مساله بعدی اینکه در بغداد هم نخبگان اتفاق نظری در شکل مواجه با اربیل ندارند. از یک سو شاهد هستیم سلیم الجبوری موضع نرم‌تری دارد و حتی وارد گفتگو با بارزانی می‌شود، از سوی شخصیت هایی مانند فواد معصوم، رئیس جمهور کرد عراق موضع بینابینی می‌گیرد و در سر طیف، شخص العبادی، نخست وزیر، بیشترین مخالفت‌ها را با رفراندم جدایی کردستان از عراق نشان می‌دهد. بارزانی هم با آگاهی از این آشفتگی بغداد، از موضع ضعف وارد گفتگو نخواهد شد.

استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: اگرچه وضعیت کردها هم بهتر از بغداد نیست. اقلیم هم نابسامانی های در بحث رویکرد احزاب و افراد نسبت به همه پرسی دارد و پیش بینی می‌شود این نابسامانی بیشتر هم شود.  لذا می‌توان گفت همین همگن نبودن مواضع شخصیت های کردستان درباره رفراندم باعث شده تا بارزانی به سمت مذاکره با دولت مرکزی عراق متمایل شود. 

حق پناه درباره عملیاتی کردن تهدید ترکیه در خصوص عدم صدور نفت اقلیم به خارج از عراق گفت: ترک ها در حال سبک و سنگین کردن اوضاع هستند و می‌خواهند متناسب با تحولات منطقه واکنش نشان دهند. اگر شرایط به سمت تشدید چالش ها در مناطق کردنشین ترکیه پیش برود، آنکارا از این اهرم استفاده می‌کند و مانع صدور نفت اقلیم به خارج از عراق خواهد شد. لذا باید گفت امنیت ترکیه تعیین کننده اجرایی شدن یا نشدن این تهدید است.