نمایندگان وزارت امورخارجه را موظف کردند تا هر شش ماه گزارشی از اقدامات در راستای استیفای حقوق ملت، به مجلس ارائه نمایند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در جریان بررسی طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، با ماده ۵ طرح مذکور موافقت کردند.

به موجب ماده ۵ که به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات بعمل آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش ماه به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی وقضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.