رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: شرکت های داخلی می توانند از برداشته شدن تحریم ها استفاده کنند و از تحقیقات شرکت های بین المللی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، جمال تولی رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو لغو تحریم ها را یک فرصت دانست و اظهار داشت: شرکت های داخلی می توانند از برداشته شدن تحریم ها استفاده کنند و از تحقیقات شرکت های بین المللی استفاده کنند و برای تولید محصولات جدیدتر و به روزتر حرکت کنند. وی افزود: خیلی از شرکت ها برایشان مقرون به صرفه نیست که از آن سوی دنیا محصولات خود را صادر کنند؛ آن ها می توانند محصولات را در کشورمان با همان کیفیت و دانشی که در کشور خود تولید می کنند و در بازار های منطقه ای نیز در اختیار ایرانی ها قرار دهند. مهندس تولی اظهار داشت: اگر از زاویه علمی و تحقییقاتی و صادراتی نگاه کنیم موجب افزایش تولید در کشور می شود.