علیرضا رییسی گفت: ۱۲ گام اجرای برنامه پزشک خانواده در یک سال محقق نمی‌شود، بلکه طبق برنامه ریزی‌ها تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری موج در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه اصلاح پرونده الکترونیک سلامت و ثبت برخط خدمات، استقرار نظام پایش و ارزشیابی و اصلاح نظام پرداخت و تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد از اولویت‌های حوزه بهداشت محسوب می‌شود، گفت: سامانه‌هایی که در ارتباط با ثبت رخدادهای سلامت است باید تعیین تکلیف شود.

 علیرضا رییسی افزود: ۱۲ گام اجرای برنامه پزشک خانواده در یک سال محقق نمی‌شود، بلکه طبق برنامه ریزی‌ها تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد:  روسای دانشگاه‌ها باید براین ۱۲ گام تمرکز  و  بر اجرایی کردن آنها نظارت کنند. همچنین باید توجه شود که تمام دانشگاه‌ها براساس مدلی واحد برنامه پزشک خانواده را اجرایی کنند و هر استانی که از مدل دیگری تبعیت می‌کند، باید خود را براساس این ۱۲ گام تطبیق دهد. 

 معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: یکی از برنامه‌هایی بسیار مهم تقویت دفاتر سلامت است که حمایت روسای دانشگاه‌ها را می‌طلبد. این برنامه در تهران و چند دانشگاه به صورت پایلوت اجرا شده‌است. با استقرار این خدمت بار کاری روسای دانشگاه‌ها کم شده و بدون هزینه و باکیفیت بیشتری می‌توان نظارت‌ها را بر بهداشت محیط افزایش داد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج