قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه متوسط سهم حوزه بهداشت برای اولین بار در کشور به ۹ درصد رسیده است، گفت: اگر این را در قالب عدد ریالی بیان کنیم، معادل ۷۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ برای بهداشت و پیشگیری در کل کشور هزینه شده است که این رقم در سال ۹۲ فقط ۴۱۰۰ و در سال ۹۱ فقط ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، ایرج حریرچی درباره اظهارات برخی از منتقدین طرح تحول سلامت مبنی بر اینکه به طور مکرر اقدامات وزارت بهداشت را با اولویت درمان بر بهداشت مطرح کرده‌اند، گفت: علت این برداشت اشتباه و ایجاد سوء تفاهم ناشی از زمان شروع اجرای بسته‌های تحول بهداشت و درمان است. وی افزود: بودجه مربوط به طرح تحول سلامت در حوزه درمان از محل هدفمندی یارانه‌ها و بودجه مربوط به طرح تحول بهداشت از محل یک درصد ارزش افزوده و ردیف پزشک خانواده تعیین شده بود. حال به این دلیل که تخصیص مربوط به طرح تحول درمان در بهار ۹۳ صادر شد، وزارت بهداشت ابتدا این بسته را عملیاتی کرد. در حالی که با توجه به ماهیت پیچیده و فراگیر موضوعات بهداشتی قاعدتا به زمان بیشتری برای کارشناسی و رسیدن به وفاق نیاز داشتیم. وی با تاکید بر اینکه دیدگاه اصلی وزارت بهداشت اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان است، ادامه داد: در عین حال اجرای این دیدگاه قابل اثبات است؛ چرا که بسته‌هایی نظیر پوشش بهداشتی مناسب در روستاها و شهرهای زیر۲۰ هزار نفر، ورود وسیع و همه جانبه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه به حاشیه شهرها با جمعیت بیش از ۱۰ میلیون، ارتقای پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران، آغاز پوشش پزشک خانواده در شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر و نیز شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر و همچنین پوشش کامل چهار استان و... و. از جمله اقدامات وزارت بهداشت در حوزه بهداشت است و باعث شده که این اشتباه برداشت در اکثر موارد برطرف شود. سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: معیار اعتبارات و هزینه‌هایی که در حوزه‌های مختلف انجام شده، یک معیار مقبول بین‌المللی است و برای این موضوع کشورها و سازمان جهانی بهداشت از یک فرمت مشابه در حساب‌های ملی سلامت استفاده می‌کنند. در این فرمت چهار جدول اصلی آن شامل ردیف و ستون‌های متعدد اطلاعات را وارد می‌کنند که یک ردیف خاص از این جداول مربوط به کلیه اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه با تعریف یکسان برای همه کشورها است. حریرچی افزود: باید توجه کرد که این ردیف با توجه به هزینه بالای مربوط به سایر ردیف‌های درمان بستری، سرپایی و دارو و ملزومات مصرفی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا حدود ۳.۵ تا ۱۱ درصد کل هزینه‌های سلامت را تشکیل می‌دهد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در کشورهای الگو، از نظر بهداشتی درصد اختصاصی به حوزه بهداشتی در همین حدود است، گفت: در کشور ما در دهه ۸۰ به طور متوسط سهم حوزه بهداشت کمتر از ۴.۵ درصد بوده و در دهه‌های قبل نیز در همین حدود بوده است. بر این اساس وزارت بهداشت برای اولین بار در کشور این میزان را به ۹ درصد، یعنی بیش از دو برابر کل سال‌های گذشته رسانده است. حریرچی در تشریح این میزان افزایش گفت: اگر این را در قالب عدد ریالی بیان کنیم، معادل ۷۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ برای بهداشت و پیشگیری در کل کشور هزینه شده است که این رقم در سال ۹۲ فقط ۴۱۰۰ و در سال ۹۱ فقط ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. به گفته حریرچی، اگر این ارقام را با هزینه ثابت یعنی با حذف اثر تورم هم محاسبه کنیم، نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته، در سال اول اجرای طرح تحول یعنی سال ۹۳ رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این راستا از تمام کارشناسان و دلسوزان حوزه سلامت درخواست می‌کنم که با ملاحظه اقدامات و نتایج حاصل از اقدامات وزارت بهداشت با زبان آمار و با شاخص‌های شناخته شده بین‌المللی طرح تحول را ارزیابی کنند.