معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی از مشخص نکردن کف مالیات برای قشر پزشکان عمومی در کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جهانگیری با اشاره به اینکه اگر پزشکی درآمدش کاهش داشته می تواند درآمد و هزینه های خود را به صورت شفاف به سازمان امور مالیاتی اعلام کند، گفت: با استفاده از این روش منطقی نه تنها مالیات پزشکان مربوطه کاهش می یابد بلکه به منظور مساعدت با پزشکان عمومی نیز، کف مالیاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه کرد: برای پزشکان عمومی کف مالیاتی مشخص نشده که می توانند به منظور رفاه حال خود اقدام به ارائه میزان درآمد و هزینه ها کرده و از کاهش مالیاتی بهره مند شوند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه قانون مالیات جدید از سال ۹۵ اجرایی بوده ولی روش اجرا و بعضی مباحثآن برای سال ۹۴ هم ساری و جاری شده است؛ اظهار داشت: سازمان امورمالیاتی با برخی صنوف خاص توانست تعاملاتی انجام دهد که با توجه به رای دیوان تفاهم با سازمان نظام پزشکی خیلی سخت بود، بدنبال تعامل شدیم و امروز توانستیم تفاهمی را به صورت روش اجرا که بدون قید و شرط برای طرفین است، داشته باشیم.

به گفته وی، اگر این روش را همکاران جامعه پزشکی رعایت کنند سازمان امور مالیاتی قریب به یقین اگر مدرک مستدلی بر درآمد بیشتر نداشته باشند این اظهارنامه را پذیرفته و بر اساس آن هم اقدام می کند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: به همین منظور امروز باید این اظهارنامه را برای عملکرد سال ۹۴ اعلام کنیم که با مساعدت سازمان امور مالیاتی موفق شدیم این تفاهم و تعامل را انجام دهیم و به صورت کتبی به سازمان های نظام پزشکی نیز اعلام شده است.

وی با بیان اینکه طبق لیستی که اعلام شده کسانی که از این روش استفاده می کنند باید حداقل ها را قبول داشته باشند؛ گفت: برخی از گروهها در این لیست نیستند که به طور قطع پایین تر از این درآمدها را دارند و ملزم به رعایت کف نیستند؛ پس نبود آنها در این لیست بدان معنا نیست که جزء این تفاهم نامه نیستند اما بطور کل تمام رشته هایی که در نظام پزشکی کد دارند در لیست آورده شده است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که پزشکان عمومی با توجه به کاهش بار مراجعاتشان از زمان اجرای طرح تحول نسبت به افزایش مالیات خود ناراضی هستند اظهار داشت: بطور کل در هر صنفی اگر کسی درآمدش کاهش داشته بویژه در جامعه پزشکی می تواند با ارائه مدارک مستدل از درآمد و هزینه های خود میزان مالیات پرداختی را با استفاده از این روش منطقی کاهش دهد، البته مشروط بر این که مالیات سنوات قبل را اصولی و براساس درآمد حاصله پرداخت کرده باشند.

جهانگیری در مورد ضمانت اجرایی شیوه نامه مالیاتی پزشکان ادامه داد: ما در اخلاق کاری و اداری متعهد به اجرا هستیم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه اگر کوتاهی در این زمینه صورت گیرد سازمان نظام پزشکی پیگیر این مسئله می شود، خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته ما به سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که حتی چند درصد را نمونه گیری انجام دهند و امیدواریم امسال نیز جامعه پزشکی از این آزمون سرافراز بیرون بیاید و بطور حتم سازمان امور مالیاتی و جامعه پزشکی به عهد و تفاهم خود پایبند هستند.