وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری از آمبولانس های جدید در اسلامشهر، اظهارداشت: این منطقه نیاز به آمبولانس هوایی دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر سید حسن هاشمی که بعد از ظهر شنبه به شهرستان اسلامشهر رفته بود، گفت: ناوگان اورژانس اسلامشهر در حال بازسازی است و امیدواریم با استقرار بالگرد، اورژانس هوایی این منطقه نیز راه اندازی شود.

وزیر بهداشت که در مراسم بهره برداری از آمبولانس های جدید در اسلامشهر شرکت کرده بود، افزود: ناوگان اورژانس اسلامشهر در حال بازسازی است و امیدواریم سایر طرح های بهداشتی درمانی این منطقه نیز در آینده نزدیک تکمیل شود.

هاشمی ادامه داد: امیدواریم با استقرار بالگرد، اورژانس هوایی منطقه اسلامشهر نیز راه اندازی شود تا شاهد خدمت رسانی سریع و بهتر به مردم این منطقه باشیم.