معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس این آیین‌نامه، قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول، دوم و سوم بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی در رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) حسب مورد در رشته‌های فردی و گروهی و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان بازی‌های پارالمپیک شامل نفر اول در رشته‌های فردی و کلیه نفرات در رشته‌های گروهی می‌توانند با رعایت شرایطی، از سوی دستگاه‌های اجرایی بدون برگزاری آزمون و خارج از نشر آگهی به صورت پیمانی جذب و استخدام شوند. متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون سرباز قهرمان - مصوب ۱۳۷۶- و اصلاحات بعدی آن. ب- بازی‌های المپیک: بازی‌های تابستانی و زمستانی که در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان هر چهار سال یکبار به طور متمرکز به میزبانی یکی از کشورهای جهان با حضور کشورهایی که موفق به کسب سهمیه شده‌اند، در رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برگزار می‌شود. پ- بازی‌های پارالمپیک: بازی‌های تابستانی و زمستانی که برای ورزشکاران معلول در رده های سنی جوانان و بزرگسالان هر چهار سال یکبار به طور متمرکز به میزبانی یکی از کشورهای جهان با حضور کشورهایی که موفق به کسب سهمیه شده‏‌اند، در رشته ‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) برگزار می‌شود. ت- بازی‌های آسیایی: بازی‌های تابستانی و زمستانی که در رده های سنی جوانان و بزرگسالان با حضور کلیه کشورهای آسیایی هر چهار سال یکبار در رشته های ورزشی تحت پوشش شورای المپیک آسیا (OCA) و به صورت متمرکز برگزار می‏‌شود. ث- مسابقات جهانی و قهرمانی جهان: مسابقاتی که در رشته های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) به صورت سالیانه یا هر دو سال یکبار با حضور کشورهایی که حائز شرایط گردیده‌اند، برگزار می‌شود. ج- مسابقات جام جهانی: مسابقاتی که در رشته‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال با حضور کشورهایی که موفق به کسب سهمیه شده‌‏اند، برگزار می‌شود. چ- مشمولین: قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول، دوم و سوم بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی در رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) حسب مورد در رشته‌های فردی و گروهی و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان بازی های پارالمپیک شامل نفر اول در رشته‌های فردی و کلیه نفرات در رشته‌های گروهی. ماده ۲- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند مشمولین این آیین نامه را با رعایت شرایط زیر بدون برگزاری آزمون و خارج از نشر آگهی به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند: ۱- وجود پست سازمانی بلاتصدی. ۲- داشتن شرایط احراز مشاغل دستگاه اجرایی. ۳- داشتن شرایط عمومی استخدام و تائید گزینش. ماده ۳- تائید مقام قهرمانان ورزشی مشمولین و معرفی به دستگاه‌های اجرایی بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.