در آستانه‌ی اعزام کاروان منا به بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو بالاخره کمیته ملی المپیک مبلغ یک میلیارد تومان از اعتبارات پارالمپیکی‌ها را به حساب‌شان واریز کرد.

به‌ گزارش ‌خبرگزاری موج، در آستانه اعزام کاروان منا به بازی‌های پارالمپیک ریو، کمیته ملی المپیک یک میلیارد از اعتبارات پارالمپیکی‌ها را که قرار بود قبل از اعزام کاروان به حساب این کمیته‌ واریز کند، به حساب کمیته ملی پارالمپیک واریز کرد.

به گفته‌ی ذی حساب کمتیه ملی پارالمپیک، کمیته ملی المپیک بر اساس اعتبار سالانه ابلاغ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در دو ردیف مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و ۷ میلیارد تومان از بودجه پیش‌بینی شده سالانه این کمیته را در اختیار پارالمپیکی‌ها قرار دهد که با واریز یک میلیارد تومانی که روز گذشته به پارالمپیکی‌ها پرداخت شده، تاکنون تنها ۸ میلیارد از این اعتبار پرداخت شده است.

ارشدی، ذی حساب کمتیه ملی پارالمپیک در گفت‌وگو با ایسنا واریز یک میلیارد تومان به حساب پارلمپیکی‌ها را تایید کرد.