قائم مقام فرهنگی مصلای بزرگ امام خمینی(ره) گفت: بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا حدودی با سبک زندگی ایرانی - اسلامی آشنا می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، کریم دولتی افزود: بازدید کنندگان از نمایشگاه قرآن به طور قطع می توانند برای آینده خود از این رویداد بهره هایی بگیرند و اگر اشکال و نقصی در سبک زندگی دارند، آن را تصحیح کنند. وی گفت: در واقع یکی از اهداف بلند قرآن کریم آن است که انسان ها را طوری بسازد که خالق می خواهد و این درست همان چیزی است که تحت عنوان سبک زندگی از آن یاد می کنیم. دولتی ادامه داد: قرآن در واقع می خواهد سبک زندگی درست را از منظر دین به انسان بیاموزد و در واقع او را به سمت رعایت ملاک ها و معیارهای سبک زندگی صحیح راهنمایی کند. معاون فرهنگی مصلای بزرگ امام خمینی(ره) گفت: بر این اساس اگر کسی به نمایشگاه قرآن بیاید و در همه محصولات و آثاری که به نمایش درآمده دقت کند، می تواند از این مجموعه به آن ملاک ها و موازین سبک زنگی ایرانی-اسلامی و دینی برسد. وی افزود: با توجه به انتخاب شعار «به سوی فهم قرآن» در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، اگر قصد داریم به سمت فهم قرآن حرکت کنیم، بطور قطع ملاک ها و نشانه های سبک زندگی اسلامی و دینی صحیح را از این نمایشگاه کسب خواهیم کرد و زندگی خود را براساس آنچه که قرآن کریم خواسته، بنا می کنیم. بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که از ۲۴ خرداد تا هشتم تیر در مصلای امام خمینی(ره) تهران برپا است.