با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون حقوقی فعلی ریاست جمهوری، و معاون پارلمانی جدید نهاد ریاست جمهوری مراسم معارفه‌ معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در مراسم تودیع معاون پارلمانی رئیس جمهور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، مجید انصاری معاون حقوقی فعلی نهاد ریاست جمهوری و امیرعلی امیری معاون جدید پارلمان رئیس جمهور به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این مراسم رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری، حکم امیرعلی امیری، در کسوت معاون جدید تقنینی و امور پارلمانی رئیس جمهور را قرائت و به وی ابلاغ کرد.

پس از سخنان نهاوندیان، انصاری و امیری با اهدای یک جلد قرآن نفیس، از خدمات مجید انصاری در معاونت امور تقنینی و پارلمانی رئیس جمهور تقدیر و تشکر شد