رییس سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه‌ای شرکت‌های دولتی را مکلف کرد نسبت به ارائه اطلاعات مالی و نیروی انسانی خود حداکثر تا پایان تیر اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی، در بخشنامه‌ای شرکت‌های دولتی را مکلف کردند تا پایان تیر نسبت به ارائه اطلاعات و آمار نیروی انسانی خود بر اساس جز ۵ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

در ادامه این بخشنامه آمده است شرکت‌های دولتی بایستی با توجه به اصلاحیه احتمالی قانون بودجه ۹۸ و لایحه بودجه ۹۹ در خصوص ارائه تاییده مربوط به محاسبه هزینه‌های پرسنلی حداکثر تا پایان تیر  اقدام کنند.