معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین بودجه سال ۹۵ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و شرکت های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۹۴ سازمان های مناطق مذکور را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این مصوبه، بودجه سال ۹۵ سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو و شرکت های تابعه آنها تعیین شده است. اعتبارات بودجه جاری و اعتبارات طرح های عمران از جمله مواردی است که در این ابلاغیه لحاظ شده است. به گزارش سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری این مقرره را که در جلسه مورخ ۲۷. ۵. ۱۳۹۵ هیأت وزیران تصویب شده، با شماره ۶۷۳۱۳ مورخ ۶. ۶. ۱۳۹۵ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.