دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی گفت: دومین جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» این بار در دایره گسترده تری در بخش های دانش آموزی، دانشجویی و شرکت های دانش بنیان دریایی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد سعید سیف دبیر جشنواره ملی دریا افزود: ترویج مباحث مرتبط با دریا و توجه به توسعه شرکت های دانش بنیان از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت است. سیف با اشاره به برگزاری این جشنواره از سوی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: این جشنواره در بخش فیلم کوتاه دانشجویی، مسابقات شناورهای هوشمند، مسابقات رباتهای زیر دریایی(ROV) و جشنواره دانش آموزی دریا برگزار می شود. دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی با محوریت زندگی مردم و دریا، دانشگاه و دریا، صنعت و دریا و گردشگری و دریا خبر داد و تصریح کرد: جوایز نفیسی به برگزیدگان این جشنواره اهدا می شود. سیف با اشاره به بخش های مختلف جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت بیان کرد: دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت در حوزه های بخش طرح ها و دستاوردهای فناورانه دریایی(شرکتهای دانش بنیان دریایی،سازمانها و ارگانهای دریایی،دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی)، بخش دانشجویی(شامل ایده بازار، مسابقات شناورهای هوشمند، مسابقات رباتهای زیر دریایی(ROV)، جشنواره فیلم کوتاه ۹۰ ثانیه ای،مسابقات شناورهای کارتونی) و بخش دانش آموزی(آثار جشنواره(مقاله،عکس،ماکت،داستان کوتاه )مسابقه خانوادگی آشنایی با دریا، مسابقه شناورهای کنترل از راه دور، مسابقات رباتهای زیرسطحی(زیر دریایی) در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه پایان مردادماه آخرین زمان برای ارسال آثار این جشنواره است، افزود: امیدواریم شاهد استقبال مناسبی از سوی دانش اموزان و دانشجویان از این جشنواره باشیم.