بنیاد حامیان پژوهش، فناوری و نوآوری کشور در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور فعالیت های خود را در راستای اشاعه و گسترش پژوهش آغاز کرده و منتظر اخذ مجوز از وزارت کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج، ناصر غلامی، دبیر هیات‌ مدیره بنیاد حامیان پژوهش، فناوری و نوآوری کشور در صندوق حمایت از پژوهشگران در جمع خبرنگاران گفت: پس از مطالعات و تحقیقاتی  به این نتیجه رسیدیم که ضروری است بنیادی برای حمایت از پژوهشها در کشور وجود داشته باشد؛ از این رو بنیاد حامیان پژوهش، فناوری و نوآوری را راه اندازی کردیم.
وی با بیان اینکه این بنیاد زیر نظر معاونت علمی و فناوری و رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران است، گفت: با توجه به تغییر جمعیتی کشور، نیاز مدرسه‌سازی رفع شده و حالا باید به این سمت برویم که خیرین به جز مدرسه‌سازی به بحثارتقای مطالعه پژوهش نیز بپردازند. غلامی خاطرنشان کرد: جذب کمک‌های مردمی فقط به صورت مادی نیست و کمک‌های معنوی نیز انجام می‌شود، به این صورت که با دانشمندان ایرانی خارج از کشور مذاکراتی داشتیم تا در صورت حضور در ایران، کارگاه‌های آموزشی برگزار کنند؛ بنا داریم تا این اقدامات را در بنیاد حامیان پژوهش انجام دهیم. دبیر هیأت مدیره بنیاد حامیان پژوهش، فناوری و نوآوری کشور تاکید کرد: اساسنامه و هیأت‌مدیره این بنیاد مشخص شده است، ولی باید صدور مجوز از سوی وزارت کشور انجام شود. وی عنوان کرد: اشاعه و گسترش فرهنگ وقف در حوزه علم و پژوهش، ارائه مشاوره و بسترسازی برای تسهیل تأمین مالی مردمی در حوزه فناوری و پژوهش، شناسایی، تقدیر و حمایت از دوستداران علم و پژوهش و حمایت از ایجاد مرجعیت علمی در کشور، تأسیس کرسی‌های علمی و پژوهشی‌ و پژوهشگران و نخبگان از اهداف این بنیاد است. وی با اشاره به دیگر اهداف راه اندازی بنیاد حامیان پژوهش گفت: ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل تامین مالی مردمی و جذب سرمایه های خیرین، حمایت از ایجاد مرجعیت علمی کشور در رشته های مختلف و نوین، حمایت از تاسیس کرسی های علمی و پژوهشی در رشته های مورد نیاز کشور و… از دیگر اهداف بنیاد حامیان پژوهش به شمار می رود. بنیاد حامیان پژوهش، فناوری و نوآوری کشور به ریاست سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور راه‌اندازی شده است، ولی فعالیت رسمی این بنیاد پس از صدور مجوز و تأیید وزارت کشور انجام می‌شود.