رییس مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از اعطای جوایز به برترین مقالات با موضوعات سلامت، پیشگیری و کیفیت زندگی در دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، از دبیرخانه دهمین کنگره دانش اعتیاد، دکتر علی فرهودیان افزود: کنگره دانش اعتیاد برای سومین سال متوالی به همت مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت بین المللی برگزار می شود. وی ادامه داد: آخرین یافته ها و تحقیقات علمی در این کنگره ارائه می شود تا پژوهشگران و مسئولان این حوزه بتوانند با برقراری ارتباط فعالیت ها و تحقیقات خود را در چارچوب علمی، کاربردی و اجرایی کنند. دبیر علمی دهمین کنگره دانش اعتیاد گفت: بیولوژی اعتیاد، ژنتیک و اپی­ژنتیک، تشخیص و سنجش اعتیاد، مصرف الکل و عوارض آن، روان درمانی­های اعتیاد، رفتارهای جنسی در سوءمصرف مواد، پرستاری و مددکاری در اعتیاد، مشکلات جسمی در مصرف مواد و اختلالات همراه روانپزشکی در اعتیاد از جمله محورهای مقالات کنگره است. فرهودیان افزود: پژوهش در اعتیاد و اپیدمیولوژی مصرف مواد، پیشگیری از اعتیاد، اعتیاد و مسایل قانونی، درمان و بازتوانی در اعتیاد، اعتیاد و مسایل اجتماعی، اعتیاد در کودکان، اعتیاد در زنان، آموزش اعتیاد و اعتیاد در رسانه نیز دیگر محورهای مقالات کنگره را تشکیل می دهند. دبیر علمی این کنگره اظهار کرد: موضوع کنگره امسال بین رشته ای است زیرا اعتیاد یک موضوع بین رشته ای است و با روانپزشکی، روانشناسی، طب عمومی و داخلی، حوزه قانون و قانونگذاری، پلیس و نیروی انتظامی و همچنین با حوزه های مختلف مسائل اجتماعی، مددکاری و پرستاری ارتباط دارد. دهمین کنگره دانش اعتیاد از ۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.