مراسم اختتامیه اولین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در حاشیه نوزدهمین کنگره سالانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از برترین های جشنواره نشریات اتحادیه تقدیر شد. دو نسخه از نشریات دفاتر ۶۰ گانه جامعه اسلامی دانشجویان که در بازه اردیبهشت ۹۴ تا اردیبهشت ۹۵ منتشر شده بودند  توسط دبیرخانه جشنواره از سراسر کشور جمع شد و در نهایت ۳۸ نشریه برتر مورد قضاوت داوران قرار گرفت که نتایج ان بدین شرح است: بخش سرمقاله: نشریه بیداری - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نشریه جاده - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بو علی سینا همدان بخش طراحی صفحه یک: نشریه طنزیم - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بخش صفحه آرایی: نشریه باور اندیشه - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی بخش مصاحبه: نشریه محور - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بناب بخش گزارش: نشریه جاده - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بو علی سینای همدان بخش طنز: نشریه طنزیم - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نشریه ادمک - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بخش یادداشت تشکیلاتی: نشریه رصد - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان نشریه جاد - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان نشریه جهت - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بخش محتوای پیرامون عزت ملی: نشریه بی رو در واسی - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر بهترین نشریه: نشریه باور اندیشه - جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی